LifeCenter is een vrijwilligers organisatie, die door sociale en maatschappelijke activiteiten de leefbaarheid en het (geestelijk) welzijn in Almelo wil vergroten. Door bijvoorbeeld warme maaltijden te verstrekken, ontmoetingen, een praatje bij een kopje koffie of het bieden van praktische, financiële, maatschappelijke en geestlijke hulp.

Doelstelling

Er zijn veel maatschappelijke problemen in Almelo. Veel (verborgen) alcohol-, drugs-, huwelijks-, financiële en sociale problemen. Dit komt ook heel duidelijk naar voren in de gesprekken tijdens onze contacten met mensen op straat, in de gevangenis, het AZC, etc. Veel van deze mensen hebben het dieptepunt van hun leven bereikt, ze hebben pijn, zorg en zijn vaak eenzaam.

LifeCenter wil in nauw contact komen met deze mensen en proberen hen op een praktische manier te helpen en aanspraak te bieden. Zo kunnen we op die manier; de levens van de mensen inspireren, te verlichten, te versterken, te bemoedigen, en hoop geven. We willen de leefbaarheid en het welzijn van Almelo vergroten, door een combinatie van; warme maaltijden verstrekken, vriendschappen opbouwen, luisteren naar de behoeften van mensen, ontmoetingsactiviteiten te organiseren, basiszorg te verlenen en bezoeken af te leggen bij mensen thuis.

“LifeCenter wil hulp en hoop geven aan mensen in nood!”

Stichtingsbestuur

Hoewel veel activiteiten al jaren bestaan, is LifeCenter pas sinds oktober 2011 een zelfstandige stichting geworden. Het bestuur van de stichting bestaat uit Michèl van Zuthem (voorzitter), Kees Janse (secretaris), Pascal Wevers (penningmeester) en Janbart Vossebelt (PR).

Werkwijze 3-fasen model

LifeCenter biedt feitelijk alleen basiszorg en hulp (Fase 1). En zodra blijkt dat mensen meer professionele hulp nodig hebben, kan er vanuit LifeCare bemiddeld worden vanwege bestaande contacten die er met verschillende reguliere zorginstellingen (Fase 2) zijn. Ook na een doorverwijzing zullen we contact blijven houden met de mensen. Want de grootste uitdaging komt vaak na een behandelingstraject of periode van hulp; vaak vervallen zij dan in een sociaal gat of oude gewoonten. En nadat men professionele hulp heeft gehad, willen wij hen dan vervolgens ook weer helpen te reïntegreren (Fase 3) in de maatschappij.

3-fasen model

Jaar rapportages

Bent u benieuwd naar ons jaarverslag, jaarplan en onze jaarrekening? U kunt deze bestanden via de volgende links downloaden: