Life-Letters

Het LifeCenter is in samenwerking met stichting Lezen en Schrijven gestart met LifeLetters. In Nederland wonen anderhalf miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen en schrijven (laaggeletterden). Tweederde daarvan is van Nederlandse afkomst. Laaggeletterdheid komt in alle lagen van de bevolking voor.

Laaggeletterdheid kan voor problemen zorgen in persoonlijke, maatschappelijke en zakelijke situaties. Denk bijvoorbeeld aan het moeite hebben met e-mailen, het lezen van veiligheidsinstructies of van straatnaamborden, het schrijven van een klachtenbrief, het invullen van formulieren zoals voor zorgtoeslag, kinderopvang of huurtoeslag, etc.

LifeLetters heeft als doel de laaggeletterdheid in Almelo terug te dringen door volwassenen met lees- en schrijfproblemen te motiveren om hun vaardigheden te verbeteren.

LifeLetters