Life-Care

Bijzonder is dat het Maatschappelijk Werk in Almelo tijd en budget heeft vrijgemaakt om, tot eind van dit jaar, een maatschappelijk spreekuur te houden bij LifeMeals. De ‘gasten’ van LifeCenter hebben nu de gelegenheid om een gesprek aan te vragen met een maatschappelijk werker.

Eén uur per week sluit er een maatschappelijk werker aan om met de gasten te praten over allerlei uiteenlopende zaken of problemen. Dit kan gaan over opvoeding, schuldhulpverlening, werk zoeken, huisvesting, gezinsproblemen, vragen rond sociale diensten, etc. Op die manier kunnen mensen verder geholpen worden. LifeCenter biedt feitelijk alleen basiszorg en hulp. En zodra blijkt dat mensen meer professionele hulp nodig hebben, kan er vanuit LifeCare bemiddeld worden vanwege bestaande contacten die er met verschillende zorginstellingen zijn.

Ook na een doorverwijzing zullen we contact blijven houden met de mensen. Want de grootste uitdaging komt vaak na een behandelingstraject of periode van hulp; vaak vervallen zij dan in een sociaal gat of oude gewoonten.

LifeCare